لجبازي

عشق کودک

 

 

آرين فوق تخصص لجبازي گرفته است!

بچه‌ها گويا فوق تخصص لجبازي مي‌گيرند و به خاطر كسب توانايي بيشتر سعي مي‌كنند به هر طريقي خطوط قرمز تعيين شده را در هم بريزند يا تغيير دهند.

همين چند هفته پيش بود كه با دكتر در مورد بهانه‌گيري‌هاي آرين مشورت كردم ، دكتر تاكيد كردند نبايد او را مجبور كنم غذايي را كه دوست ندارد ، بخورد .آرين از گوجه فرنگي بدش مي‌آيد و من سعي مي‌كنم به هر ترفندي لااقل نصف آن را به او بخورانم . دكتر گفت : اين كار نه تنها مفيد نيست بلكه موجب تنفر او از گوجه فرنگي خواهد شد . بعضي بچه ها قارچ ، لوبيا يا تخم مرغ را دوست ندارند واين كار آنها بهانه گيري نيست و حق طبيعي آنهاست. به مرور كه بزرگتر شدند علايق غذايي شان گسترش مي‌يابد وآنها را خواهند خورد، دكتر مي‌گفت بين عدم علاقه و بهانه گيري تفاوت وجود دارد.

بهانه‌گيري پايان ناپذير است و كودك فهرست غذاهايي كه دوست ندارد را هر روز بيشتر مي‌كند تا جايي كه براي مثال فقط نان و ماست مي‌خورد.دكتر مي‌گفت اگر آرين گوجه يا لوبيا دوست ندارد حساسيت نشان نده وبگذار هرچه دوست دارد، بخورد.اگر او متوجه حساسيت شما شود ، بدتر مي‌كندو چند روز بعد شكل ديگري از آن ماده غذايي را تهيه كرده و به او بده ، مثلاً اگر هويج پخته نمي‌خورد ، نوع خام را به او بده شايد بخورد ولي هيچ اشاره ‌اي به موضوع نكن .

اما مشكل جديد من با آرين اين است كه از سر ميز غذا بلند شده دور مي‌زندو دوباره برمي‌گردد.با اين كه دكتر تاكيد كرده واقع بين باشم و در نظر بگيرم كه كودكان تا قبل از پنج سالگي حداكثر تا 15 دقيقه مي‌توانند يكجا بنشينند و سر ميز يا سفره باشند و اگر كودك غذايش را زودتر تمام كرد بايد اجازه دهيم سفره را ترك كند، آرين دو قاشق مي‌خورد، يك دور مي‌زند و شايد دو دقيقه هم يكجا بند نمي‌شود. اين حركت وتقلاها عملكرد دستگاه گوارش بچه‌ها را با اشكال مواجه مي‌كند و حتي امكان خفگي در پي دارد و من نگران مي‌شوم . بعد از مشورت با دكتر، ايشان گفتند:كودك حتي اگر به اندازه كافي بزرگ نشده باشد. نشستن او در كنار ساير اعضاي خانواده سر سفره غذا به او مي‌فهماند بايد به قواعد غذا خوردن احترام بگذارد و ضمناً آداب غذا خوردن ، نشستن و درخواست كردن را دراين حال مي‌اموزد.پس حتما با پشتكار به او بگوييد بايد بنشيند وغذايش را بخورد. اگر گوش كرد و خورد ،بسيار تشويقش كنيد واگر بي‌توجهي كرد يا رفتار پرخاشگرانه نشان داد ، راه حل شما آن است كه اگه يك دفعه ديگر اين كار را بكني ، تنبيه مي‌شي!

حتما تاثير مثبت اين جمله را خواهيد ديد. اميدوارم اين راه حل براي من و شما مفيد باشد.