تاثیر مهد کودک بر شخصیت کودک!

عشق کودک

 

تاثير مهد كودك بر شخصيت كودك

 با وجود اين كه مهد كودك اولين قدم ورود به جامعه است , تا پيش از سه سالگي خيلي مناسب نيست و توصيه هم نمي شود كه بچه را پيش از سه سالگي به مهد كودك بفرستند چون بچه هاي زير سه سال نيازمند توجه متمركز در خانواده هستند. اگر به مهد كودك بروند مربي آنها بايد توجه خودش را بين همه بچه ها تقسیم كند. پس تا سه سالگي بهتر است نزد مادر يا مادربزرگ پرستاري شوند.

مادران شاغل كه نگران هستند مبادا اين محدوده زماني كه از بچه دور هستند موجب شود فاصله اي بين آنها بيافتد يا دلبستگي و عاطفه آنها كمتر شود بايد دقت نمايند تعيين كننده اين ميزان دلبستگي به هيچ وجه ربطي به مهد كودك رفتن يا نرفتن و اين كه فرزند شما به دليل شغل تان نزد اقوام يا مادر بزرگ است ندارد . اين موضوع مربوط به آرامشي است كه بچه ها در كنار مادرشان به دست مي آورند.

بعضي از بچه ها تا مادرشان از راه مي رسد با اينكه هنوز به آنها شير نداده است ,  آرام مي شوند و در آغوش مادر آرامش عجيبي مي گيرند و بعضي ديگر بي قرار شده و ترجيح مي دهند به آغوش پرستار يا مادر بزرگ يا مربي مهد بروند. اين عادت بطور دقيق متاثر از حالت هاي دروني ما است . اگر عصبي و پر تنش هستيد , خستگي كار بيرون از خانه را به منزل آورديد , با همسرتان درگيري داريد و يا بدون آنكه متوجه باشيد دچار افسردگي پس از زايمان و تحريك پذير شده ايد, بدانيد كه بچه هاي شيرخوار و نوپا , ترازويشان براي درك اين مطلب قوي است. آنها 9 ماه تمام صداي قلب شما را در استرس و آرامش شنيده و نياز آنها به شما براي كسب آرامش است.

در عين حال بچه ها بسيار ناتوان اند و چون مي ترسند آسيب ببينند دنبال مامن   آرام مي گردند. پس مادرها نبايد از اين موضوع مهم غافل شوند و گمان كنند به دليل مهد رفتن يا سپردن كودكان به ديگري چنين اتفاقي افتاده است.

نكته بعدي اين كه براي كمك به بچه ها سنيني كه شروع به كسب مهارتهاي اجتماعي مي كنند و از مادر و پدر و ديگران همانند سازي كرده تا بخش سوم شخصيت يعني قسمت والد را بسازند بهتر از سه , چهار سالگي به مهد كودك بروند و يا با گروه همسالان در مراوده باشند. اين با هم بودن آنها است كه موجب مي شود ارزش اجتماعي را ياد بگيرند و در واقع شخصيت آنها ساخته مي شود.

بهتر است در اين خصوص دوستان و خانواده هايي را برگزينيد كه آنها هم به تربيت و سلامت بچه هايشان اهميت مي دهند