بیائید کودکان را آن طور که هستند بشناسیم

عشق کودک

 

 

 

 

 

مربی کودک

کودکان 6 -5 ساله

زندگی کودک

شب ادراری

 

 

 

 

 

      زبان کودکانه را دوست دارند

      مسئولیت پذیر هستند

      الگو پذیر هستند

      فعالیت و بازی های گروهی را دوست دارند

      کنجکاو بوده و میل بیشتری به دانستن دارند

      دوست دارند در نزد همه کس پذیرفته شده باشند

      کودک هستند ، نه بزرگسالان کوتاه قد

      در زمان حال زندگی می کنند

      توانایی سازگاری با محیط را دارند ، در صورتی که شرایط فراهم گردد.

      آموزش عینی و مجسم را دوست دارند

      گردش و بازدید را دوست دارند

      شکست برای آن ها خیلی تلخ است

      دوست دارند گفته های ما را در عمل ببینند

      اهل داد و فریاد و شادی هستند

      دارای تفاوت های فردی هستند

      نیازمند مراقبت و راهنمایی هستند

      به محبت نیاز دارند و دوست دارند مدرسه هم مثل خانه ی آن ها باشد

      گنجینه های لغات آن ها محدود است

      شعر ، نقاشی و قصه را بیشتر دوست دارند

      زود خسته می شوند و حوصله ی شنیدن بحث های طولانی را ندارند