چه نكاتي را بايد هنگام تنبيه فرزندتان رعايت كنيد؟

عشق کودک

 

 

نكاتي كه بايد هنگام تنبيه فرزندانتان رعايت كنيد

1- واقعاً تنبيه بدني درست است؟

اكثر كارشناسان معتقدند تنبيه بدني از آنجا كه حس تحقير را در كودك زنده مي‌كند به هيچ عنوان مناسب نيست اما چرا والدين به اين روش متوسل مي‌شوند؟ به اين خاطر كه در كودكي با ايشان اين گونه برخورد شده است؟ خير. برخلاف  نظربسياري از كارشناسان كه با تنبيه بدني مخالف‌اند گروهي ديگر معتقدند براي آن كه كودك را كنترل كنيم و اجازه ندهيم از محدوده خاصي آن طرف‌تر برود، تنيه بدني مي‌تواند راه حل مناسبي باشد، به اين شرط كه پس از تنبيه و حتي قبل از آن به دليل قوانيني كه فرزند نبايد آن را زير پا بگذارد اشاره شود تنها در اين صورت است كه تنبيه از سوي والدين يك رفتار ساديسمي شمرده نمي‌شود.

2- والديني كه جرات تنبيه كردن ندارند

والديني كه قدرت تنبيه ندارند نمي‌توانند براي فرزندانشان نيز قوانيني وضع كنند كاملاً عادي است كه فرزندانشان بي‌ادب و شلوغ بار بيايند و هميشه در مدرسه دچار مشكلاتي شوند،وقتي براي كودك قوانيني را وضع مي‌كنيم يعني به او مي گوييم كه در صورت رعايت اين قوانين مي‌تواند در جمع خانواده و جامعه پذيرفته شود. در حقيقت اينگونه او را براي زندگي آماده مي‌كنيم، برخي از والدين، وظيفه تنظيم و وضع مقررات و محدوديت‌ها را با رفتار خشونت‌آميز با فرزند اشتباه مي‌گيرند.

يك كودك دو ساله را در  نظر بگيريد. كودكان در اين سن علاقه بسيار زيادي به فرو كردن انگشت‌شان در پريز برق دارند. اگر هنگام انجام اين كار ضربه‌اي روي دستشان بزنيد آن ها مي‌فهمند كه نبايد اين كار را انجام دهند. در حالي كه بسياري از والدين با اداي كلمات سعي مي‌كنند او را از اين كار منع كنند و علاقه‌اي به تنبيه فرزندشان ندارند.

3- آيا تنبيه كردن سبب تربيت شدن مي‌شود؟

بله. وقتي محدوديتي براي كودكان در نظر نمي‌گيريم آن ها قدرت را در دست مي‌گيرند و از دو تا سه‌سالگي  ناسازگاري‌هاي آنها در مهد و مدرسه آغاز مي‌شود. اين كودكان لوس و مستبد بار مي‌آيند و از والدين انتظار دارند تمامي وسايل مد روز را براي آنان تهيه كنند. همين كودكان در سن نوجواني به سمت مواد مخدر و الكل نيز جذب مي‌شوند و در حقيقت براي شكستن و كشف مرز محدوديت‌هاي خود، ديگران و جامعه، حركتي را آغاز مي‌كنند كه مناسب نيست.

4- آيا مي‌توان تنبيه را نوجواني آغاز كرد؟

هيچ گاه براي آغاز وضع مقررات و قرار دادن محدوديت دير نيست، والدين مي‌توانند در سن نوجواني از وضع مقرراتي در مقدار پول توجيبي و ساعات بيرون ماندن از خانه آغاز كنند اما اين نكته را فراموش نكنيد كه در اين سن والدين بايد آماده شنيدن سخنان آزاردهنده نوجوانشان باشند و درست عكس العمل نشان دهند. بهتر است والدين قوانين كمي وضع كنند ولي در عوض نظارت خوبي بر رعايت آنها داشته باشند تا مورد مسخره قرار نگيرند.

5- وقتي كودك به قوانين احترام نمي‌گذارد

برخي از والدين تنبيهي بيش از حد براي فرزندشان در نظر مي‌گيرند اين امر باعث مي‌شود كودك حس كند در حق او بي‌عدالتي شده است. اگر به كودكي دوساله بگوييد بايد يك ساعت يك گوشه بنشيند چون فلان كار را كرده است،غير عادلانه و نشدني است، بايد تنبيهي انتخاب شود كه كودك قدرت تحمل آن را داشته باشد، در غير اين صورت او از تنبيه فرار كرده و مجدداً همان اشتباهات را تكرار مي‌كند. اگر والديني نمي‌دانند چه نوع تنبيهي مناسب فرزندشان است بهتر است با مشاوران كودك يا روانشناسان صحبت كنند. به هرحال اگر روابط آنان با كودكشان دچار مشكل شده است نبايد به همان صورت روابط را ادامه دهند.