عشق کودک   عشق کودک   عشق کودک   عشق کودک   عشق کودک   عشق کودک   عشق کودک   عشق کودک   عشق کودک   عشق کودک   عشق کودک   عشق کودک   عشق کودک   عشق کودک   عشق کودک   عشق کودک   عشق کودک   عشق کودک   عشق کودک   عشق کودک   عشق کودک   عشق کودک   عشق کودک   عشق کودک   عشق کودک   عشق کودک  

 

    

      برنامه های آموزشی  وغذايي دوره پیش از دبستان:

 

-         برنامه ی پیش دبستان اساساً به جای تأکید بر محتوا (فعّالیّت محوری) است یعنی بازی ، قصه ، شعر ، کاردستی ، نقّاشی ، مشاهده ، بحث و گفت و گو ، گردش علمی ، اجرای آزمایش و نمایش خلاق فعّالیّت های آموزشی را تشکیل می دهد.

-         برنامه ی پیش دبستان در هم تنیده است یعنی به جای آموزش مستقیم و موضوع محور رشته های علمی مانند ریاضی ، علوم ، زبان آموزی و ... آن هم جدا از یکدیگر ، اساس کار بر فعّالیّت فراگیران متمرکز بوده و آن ها از این طریق  اطلاعات مورد نیاز رشته های مختلف را کسب می نمایند.

-         تأکید برنامه های پیش دبستان در استفاده از بسته های آموزشی است. به عبارت دیگر ، منابع متعددی از قبیل ، کتاب راهنمای مربی ، وسایل مورد نیاز ، برگه های کار عملی کودک و .... در اختیار مرکز قرار می گیرد.

-         بر برنامه ی درسی تأکید می شود. یعنی مبنای عمل مرکز آموزشی ، کل برنامه ی درسی است نه یک رسانه محض مثل کتاب.

-         در برنامه ی پیش دبستان ، می بایست به فرهنگ بومی ، محلی توجه شود.  

 

 

برنامه هفتگي خانم قمري(مقطع پيش دبستاني)

 

ساعت چهارم ساعت سوم ساعت دوم ساعت اول ايام هفته
وسيله آموزشي نقاشي آزاد آموزش واحد ورزش شنبه
شعر ونمايش آموزش ديني نقاشي واحد زبان يكشنبه
قصه كتاب كار لوحه ورزش دوشنبه
شعر نمايش واحد پازل وكتاب كار كاردستي سه شنبه
وسيله بازي آموزش ديني آبرنگ وآزمايش زبان چهارشنبه
قصه ونمايش خمير فيلم رنگ آميزي پنج شنبه

 

برنامه هفتگي خانم بيمه (مقطع پيش دبستاني)

 

ساعت چهارم ساعت سوم ساعت دوم ساعت اول ايام هفته
شعر ونمايش نقاشي آزاد ورزش آموزش واحد شنبه
وسيله بازي آموزش ديني زبان نقاشي واحد يكشنبه
قصه ونمايش كتاب كار ورزش كاردستي دوشنبه
پازل فيلم نمايش واحد آبرنگ وآزمايش سه شنبه
وسيله آموزشي كتاب كار زبان لوحه چهارشنبه
وسيله بازي خمير شعر ونمايش رنگ آميزي پنج شنبه

 

برنامه هفتگي خانم مؤیدرضائی (مقطع پيش دبستاني)

 

ساعت چهارم ساعت سوم ساعت دوم ساعت اول ايام هفته
ورزش آموزش ديني نقاشي آزاد آموزش واحدوشعر شنبه
وسيله بازي فيلم زبان نقاشي واحد يكشنبه
ورزش كتاب كار آموزش ديني آبرنگ وآزمايش دوشنبه
شعر ونمايش لوحه نمايش واحد كاردستي سه شنبه
قصه ونمايش خمير زبان كتاب كار وشعر چهارشنبه
وسيله بازي پازل شعر ونمايش رنگ آميزي پنج شنبه

 

برنامه هفتگي خانم ستوده (مقطع آمادگي)

 

ساعت چهارم ساعت سوم ساعت دوم ساعت اول ايام هفته
شعر ورزش وسيله آموزشي آموزش واحد شنبه
قصه ونمايش زبان نقاشي آزاد رنگ آميزي يكشنبه
شعر ورزش وسيله آموزشي نقاشي موضوعي دوشنبه
آموزش ديني وسيله آموزشي فيلم نقاشي واحد سه شنبه
قصه ونمايش زبان پازل پلي كپي چهارشنبه
قصه خمير بازي رنگ آميزي پنج شنبه

 


صبحانه   صبحانه   صبحانه    صبحانه   صبحانه   صبحانه   صبحانه   نهار   نهار   نهار   نهار   نهار   نهار   نهار

      برنامه های غذايي عشق كودك:

 

 

 

 

هفته دوم هفته اول ايام هفته
نهار نهار صبحانه
قيمه پلو خوراك مرغ با پلو شير با بيسكويت شنبه
سوپ مرغ سوپ مرغ ساندويچ تخم مرغ يكشنبه
ساندويچ كوكوي سيب زميني ساندويچ كتلت شير با بيسكويت دوشنبه
خوراك مرغ با پلو چلو قورمه سبزي ساندويچ تخم مرغ سه شنبه
ماكاروني ساندويچ اولويه شير با بيسكويت چهارشنبه
لوبيا عدسي ساندويچ تخم مرغ پنج شنبه

 

 

هفته چهارم هفته سوم ايام هفته
نهار نهار صبحانه
عدس پلو خورشت قيمه با پلو شير با بيسكويت شنبه
سوپ مرغ سوپ مرغ ساندويچ تخم مرغ يكشنبه
ساندويچ واويشكا ساندويچ مرغ شير با بيسكويت دوشنبه
خوراك مرغ با پلو چلو قورمه سبزي ساندويچ تخم مرغ سه شنبه
ماكاروني ساندويچ اولويه شير با بيسكويت چهارشنبه
لوبيا عدسي ساندويچ تخم مرغ پنج شنبه

 

 


عشق کودک   عشق کودک   عشق کودک   عشق کودک   عشق کودک   عشق کودک   عشق کودک   عشق کودک   عشق کودک   عشق کودک   عشق کودک   عشق کودک   عشق کودک   عشق کودک   عشق کودک   عشق کودک   عشق کودک   عشق کودک   عشق کودک   عشق کودک   عشق کودک   عشق کودک   عشق کودک   عشق کودک   عشق کودک   عشق کودک  


 

اهداف برنامه های آموزشی دوره ی پیش از دبستان:

 

هدف آموزش و پرورش در دوره ی پیش دبستان رشد همه جانبه ی کودکان است. لذا برنامه های دوره پیش از دبستان ، باید فعّالیّت ها و تجربه هایی باشد که به رشد کودک کمک نماید. اهداف دوره ی پیش دبستان در سه مرحله ی حیطه ی دانش ، مهارت و نگرش عنوان می شود.

حیطه ی دانش:

مراد از دانش ، دانستنی های ضروری ، یعنی آن دسته از اطّلاعاتی است که در زندگی روزمره و آینده ی کودکان کاربرد داشته باشد و در چهارچوب آن ها مهارت های اساسی نگرشی وسعت می یابد.

 

الف: اهداف دوره پیش از دبستانی در حیطه ی دانش عبارت اند از:

 

-         آشنایی با نقش هر یک از حواس در شناخت محیط زندگی

-         آشنایی مقدّماتی با مفاهیم اساسی (ریاضی ، علوم)

-         گسترش گنجینه ی لغات

-         آشنایی مقدّماتی با توانایی های اندام مختلف بدن

-         آشنایی با نکات بهداشتی و ایمنی و تغذیه ی سالم و ناسالم

-         آشنایی مقدّماتی با عبادات ، آداب و رسوم مذهبی و دینی

-         آشنایی با پیامبران ، ائمه ی اطهار و شخصیّت های دینی و ملّی

-         آشنایی با رفتارهای نوع دوستانه(از طریق الگوها)

-         آشنایی با حقوق فردی و اجتماعی

-         آشنایی با تأثیر و اهمّیّت مشاغل در رفاه عمومی

-         آشنایی با محیط زندگی اجتماعی خود و دیگران

-         آشنایی با مقرّرات و قوانین اجتماعی

-         آشنایی با الگوهای زندگی مردم و نشانه های اساسی کشور ایران

 

  مهارت (ذهنی و عملی):

 

مهارت هایی که می توانند کودکان در پایان دوره ی سنی به آن دست یابند عبارت اند از:

-         افزایش توانایی فراگیران به منظور استفاده از حواس ، برای شناخت محیط زندگی

-         افزایش توانایی فراگیران به منظور طبقه بندی پدیده ها ، برای شناخت بیشتر محیط زندگی

-         پرورش خلاقیّت

-         پرورش قدرت تمرکز

-         توسعه ی توانایی ادراک اشیاء در صورت های مختلف

-         توسعه توانایی استدلال

-         پرورش مهارت های زبان

-         درک مفاهیم مقدّماتی(علوم-ریاضی)

-         پرورش توانایی هماهنگی بین حرکات و اندام های مختلف بدن

-         رعایت نکات بهداشتی و ایمنی

-         پرورش ذوق هنری و حس زیبایی شناسی

-         تقویت توانایی ایجاد رابطه با دیگران

-         رعایت مقرّرات و قوانین اجتماعی

-         رعایت حقوق فردی و اجتماعی

 

نگرش:

 

نگرش ها ، عموماً مسایلی ارزشی هستند و بهتر است از طریق عمل خود نگرش ها را به کودکان بیاموزیم نه صرفاً با حرف.


ب: اهداف دوره پیش دبستان در حیطه ی نگرش عبارت اند از:

 

-         علاقه مندی نسبت به کاربرد حواس در شناخت محیط زندگی

-         علاقه به جمع آوری و طبقه بندی اطّلاعات محیط پیرامون

-         نگرش مثبت نسبت به تلفّظ صحیح کلمات در سخن گفتن به زبان فارسی و رشد واژگان

-         نگرش مثبت نسبت به اعضای بدن

-         علاقه به رعایت بهداشت

-         علاقه به تغذیه ی مناسب

-         شکوفایی فطرت خداجویی

-         علاقه به عبادات و آداب و رسوم مذهبی و دینی

-         علاقه به پیامبران ، ائمه ی اطهار و شخصیّت های دینی و ملّی

-         علاقه به دانستن فضایل اخلاقی از جمله نوع دوستی و احترام به دیگران

-         تقویت اعتماد به نفس

-         علاقه به شناخت محیط زندگی اجتماعی خود

-         علاقه به بروز عواطف و احساسات خود در عین تسلّط بر نفس

-         نگرش مثبت نسبت به رعایت مقرّرات و قوانین اجتماعی

-         مسئولیّت پذیری

 


عشق کودک   عشق کودک   عشق کودک   عشق کودک   عشق کودک   عشق کودک   عشق کودک   عشق کودک   عشق کودک   عشق کودک   عشق کودک   عشق کودک   عشق کودک   عشق کودک   عشق کودک   عشق کودک   عشق کودک   عشق کودک   عشق کودک   عشق کودک   عشق کودک   عشق کودک   عشق کودک   عشق کودک   عشق کودک   عشق کودک