سرکار خانم فاطمه خطیبی در سال ١٣٥٤ در آموزش و پرورش استخدام شد و طی یک دوره ی هزار ساعته بعنوان مربی کودک در کودکستان" مینا" (" فرشته" ی فعلی ) مشغول به کار شد . وی از خرداد سال   1363 به عنوان مدیر مهد کودک فرشتگان" قبول مسئولیت نمود و با مدیریت مناسب و با کمک گرفتن از همکاران مجرب ، علاقمند و دلسوز ؛ دگرگونی قابل توجهی در آن مرکز بوجود آورد که نه تنها در استان گیلان برجسته  و بارز شد ، بلکه  توجه ی وزارت آموزش و پرورش وقت را نیز جلب نمود و مورد تایید و تشویق واقع شد .

     نامبرده به سبب خدمات صادقانه ی خود ، بعنوان نماینده ی مربیان منطقه ؛ نماینده ی مربیان استان گیلان  و نماینده ی مدیران مهد های کودک استان گیلان برگزیده شد . در سال ۱۳۶۸نیز مسئولیت گروه تحقیق استان گیلان به او واگذار گردید . تلاش وی با همراهی چند تن از همکاران علاقمند شان منجر به تدوین و تالیف سه جلد کتاب واحد کار کودک برای گروه های سنی سه - چهار ، چهار پنج و پنج شش گردید . این کتاب ها در سطح کشور ارج و ارزش برتر را کسب نمود . متعاقبا در سال ١۳۷۸پیرو درخواست دفتر تحقیق و تالیف کتب درسی وزارتخانه ؛ سازمان آموزش و پرورش استان گیلان ، تحت نظارت معاونت آموزش عمومی سازمان ؛ نامبرده را مامور تشکیل کمیته ی تدریس و تالیف واحد کار پیش دبستانی نمود . وی با همکاری تعداد زیادی از همکاران متخصص و متبحر اقدام به تدوین و تالیف هجده جلد کتاب واحد کار و سه جلد کتاب کار کودک مربوط به دوره ی پیش دبستانی نمود که این کتاب ها چاپ و منتشر شده وهم اکنون در سراسر استان گیلان در مقطع پیش دبستانی در آموزش کودکان مورد استفاده است .

     نامبرده به توصیه و تشویق  اولیای امرسازمان آموزش و پرورش استان و جمعی از همکاران و همشهریان ؛ در مهر ماه سال ۱۳۸۴اولین مرکز پیش دبستانی غیر دولتی  تحت نظر سازمان آموزش و پرورش را در استان گیلان با نام مرکز پیش دبستانی "عشق کودک" دایر نمود که خوشبختانه با استقبال قابل توجه و امیدوارکننده ای روبرو شد .

     در جواب این سوال که هدف از تاسیس یک  مرکز پیش دبستانی

چه بوده است ؛ وی می گوید : " ابراز عملی و اجرائی عشق و علاقه به کار و خدمت برای کودکان ودر عین حال انجام نوعی فعالیت اجتماعی از اجزای اصلی هدف من  می باشند ."

     امید که سرکار خانم فاطمه خطیبی  به دلیل چنین نیت خیر و هدف انسانی نیک خواهانه در انجام مسئولیتی چنین مهم هر روز موفق تر باشد .