روش نصب :

برای شروع نصب    اینجا    کلیک کنید و در صفحه باز شده کارهای زیر را انجام دهید :

گزینه روبرو را تیک بزنید .

Install Now بر روی گزینه اینستال کلیک کنید .
Active X installer warning  مدتی صبر کنید تا پیغام روبرو ظاهر شود .

بر روی آن کلیک کنید و اجازه اینستال دهید .

Active X security warning  مدتی صبر کنید تا پیغام روبرو ظاهر شود .

گزینه اینستال را انتخاب کنید .

صبر کنید تا برنامه بطور کامل نصب شود .

وقتی برنامه به طور کامل نصب شد  لوگوی فلش دیده خواهد شد .

این عملیات ممکن است 15 دقیقه طول بکشد

با توجه به سرعت کامپیوتر و خط اینترنت این زمان متفاوت است